Planer

Om allt går som jag planerar kommer Lily få sin första kull hösten/vintern 2022.